REFERENCE

Naslovna Galerija Reference

REFERENCE

Objekati sa našim ugrađenim taktilnim proizvodima: U realizaciji sa izvođačem:
Dom zdravlja - BERANE TEHNOGRADNJA doo Pljevlja
Dom zdravlja - PLJEVLJA TEHNOGRADNJA doo Pljevlja
Dom zdravlja Dr Niko Labović, BERANE Služba izabranog doktora za žene VUKOTIĆ TREJD doo PODGORICA
Fakultet političkih nauka- PODGORICA LD GRADNJA doo Nikšić
Filološki fakultet - NIKŠIĆ LD GRADNJA doo Nikšić
Filozofski fakultet - NIKŠIĆ LD GRADNJA doo Nikšić
Opšta bolnica - BERANE TEHNOGRADNJA doo Pljevlja
Pravni fakultet - PODGORICA LD GRADNJA doo Nikšić
Specijalizovana bolnica - BREZOVIK LIPA-ING doo Cetinje